Dnia 10 maja 2011 roku w Młodzieżowym Domu Kultury odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy - Miejsce odkrywania talentów.

W uroczystości wzięły udział dzieci, które miały w tym dniu zajęcia,nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście: z-ca Burmistrza miasta Mrągowo Pan Tomasz Witkowicz, Pani Irenka Szkudaj, Zofia Wojciechowska, Pani Elżbieta Połomka. Tablica została odsłonięta przez dyrektor MDK- Panią Barbarę Dziewiałtowską Gintowt. Świętowali z małymi artystami również przedstawiciele Telewizji ITV, Kuriera Mrągowskiego i Radia Planeta. Po odśpiewaniu piosenki wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek a dzieci otrzymały pamiątkowe chorągiewki.
W miesiącu marcu  Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie otrzymał tytuł „Miejsca Odkrywania Talentów" pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Stworzona na stronie internetowej www.roktalentow.men.gov.pl ogólnopolska mapa pozaszkolnych miejsc odkrywania talentów promuje instytucje i organizacje wspierające uzdolnienia dzieci i młodzieży.Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie jest jednym z trzynastu miejsc w całym województwie warmińsko - mazurskim.
Rok szkolny 2010/2011 został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  Rokiem Odkrywania Talentów
. Misją naszego Młodzieżowego Domu Kultury od zawsze jest pomoc wszystkim dzieciom w rozwoju ich talentów i umiejętności, dawanie możliwości uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych. Uczęszcza do nas wspaniała młodzież i dzieci. Każde  jest inne-  jednak łączą je wspólne pasje , zainteresowania, przyjaźnie. W każdym roku szkolnym dzieci i młodzież z zajęć artystycznych , sportowych oraz  nasze grupy taneczne mają osiągnięcia na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim a nawet międzynarodowym. Tytuł ten jest uwieńczeniem wieloletniej pracy ale jednocześnie obliguje nas do dalszego rozwoju i odkrywania tego co w dzieciach i młodzieży najpiękniejsze. Dla uczestników naszych zajęć jest również podziękowaniem, zachętą do dalszej pracy i rozwijania swoich pasji. Oprócz talentów i osiągnięć ważna jest otwartość dzieci na drugiego człowieka. To wspaniali  wolontariusze wielu akcji, aktywnie uczestniczący w działaniach integracyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi. Cieszymy się, że tak wiele dzieci i młodzieży odnajduje u nas swoją ścieżkę edukacyjną i rozwojową, kocha to miejsce i związuje się z nami na wiele lat.
Ambasadorami Roku Odkrywania Talentów są Mateusz Kusznierewicz
Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Paweł Królikowski
Andrzej Pągowski prof. dr hab. Łukasz A. Turski

  • DSC_0693
  • DSC_0684
  • DSC_0678
  • DSC_0680
  • DSC_0683
  • DSC_0692
  • DSC_0681
  • DSC_0691