• Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie

Konkurs "Zabawka ze skrawka"- zapraszamy

DSC 1043

Lalka i bajka to nieodłączni towarzysze dzieciństwa. Potrafią rozbudzić wyobraźnię i uczucia drzemiące w sercu małego odbiorcy- to hasło przewodnie XI edycji powiatowego konkursu lalkarskiego "Zabawka ze skrawka". Organizatorem jest pracownia rękodzielnicza z p. Iwoną Krapa z MDK.

Cele:

 • Prezentacja dokonań artystycznych młodych twórców w dziedzinie lalkarstwa;

 • Rozbudzanie zainteresowań dzieci i młodzieży lalkarstwem oraz motywowanie do udziału w twórczym kreowaniu sztuki lalkarskiej;

 • Rozbudzanie wyobraźni;

 • Poszukiwanie i zastosowanie różnych form plastycznych i rękodzielniczych – wymiana doświadczeń;

 • Popularyzacja działalności artystycznej dzieci i młodzieży;

 • Promocja działalności MDK w Mrągowie;

Uczestnicy:

Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz innych placówek oświatowych.

Warunki uczestnictwa:

 1. Wykonanie zabawki (lalka, kukiełka, pacynka, marionetka i inne) techniką dowolną z wybranych przez siebie materiałów.

 2. Każdy uczestnik może oddać jedną pracę, która nie brała udziału w innych konkursach.

 3. Wielkość zabawki – minimum 20 cm (oprócz pacynki).

 4. Wszystkie prace muszą mieć starannie przymocowaną metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, adres lub pieczątkę szkoły czy placówki, imię i nazwisko opiekuna, pod którego kierunkiem została wykonana praca;

 5. Praca winna być wykonana samodzielnie.

 6. Prace należy dostarczyć do dnia 8 grudnia 2016 roku, adres: Młodzieżowy Dom Kultury, 11-700 Mrągowo, ul. Kopernika 2c z dopiskiem „Zabawka ze skrawka”.

 7. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

 • 6-8 lat,

 • 9-12 lat,

 • Powyżej 13.

 1. Koszt przesyłki prac uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

 2. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę.

Wystawa prac, rozdanie nagród i pamiątkowych dyplomów odbędzie się 16 grudnia 2016 roku.

Szczegółowych informacji udziela organizator konkursu – mgr Iwona krapa, telefon 89 741 2532

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 


BIP

 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie