W tym roku szkolnym zajęcia ruszają od połowy października, zapraszamy do kontaktu pod tel. 89 741 25 32 lub bezpośrednio z nauczycielem.

Zajęcia prowadzi mgr Karolina Kodź-Wichowska. Spotkania z małymi naukowcami odbywają się :

 • poniedziałek:15.30-17.00
 • środa: 15.20-16.50, 17.00-18.30
 • czwartek: 15.30-17.00, 17.10-18.40

Zajęcia naukowo-techniczne "Mały Einstein" mają na celu kształtowanie umiejętności posługiwania się sprzętem i szkłem laboratoryjnym oraz poszukiwanie ciekawych eksperymentów, które będą opierać się na zjawiskach fizycznych i reakcjach chemicznych. Uczestnicy zajęć doskonalą swoje umiejętności w pracy z grupą oraz rozwijają umiejętności opisywania obserwacji i formułowania odpowiednich wniosków do samodzielnie wykonanych doświadczeń. Zajęcia te budzą zainteresowanie chemią i fizyką poprzez magię doświadczeń, bo które z dzieci nie chciałoby zrobić: kipiącego wulkanu, zobaczyć żywe zapałki lub uzyskać prąd z ogórka??

 • kolo_techniczno_naukowe_04
 • kolo_techniczno_naukowe_06
 • kolo_techniczno_naukowe_03
 • kolo_techniczno_naukowe_01
 • kolo_techniczno_naukowe_08
 • kolo_techniczno_naukowe_02
 • kolo_techniczno_naukowe_05
 • kolo_techniczno_naukowe_07