11 lutego zapraszamy grupy taneczne działające w szkołach, ośrodkach kultury i placówkach wychowania pozaszkolnego na IX MISTRZOSTWA GRUP TANECZNYCH „KRAINY WIELKICH JEZIOR“- MRĄGOWO 2012 organizowane pod patronatem BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO.

Nie czekajcie  wyślijcie zgłoszenie juz dziś!!

REGULAMIN

Cel imprezy:

  • stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku zespołów artystycznych,
  • wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z zespołami,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni
  • kontakt z tańcem i muzyką,
  • wspólna zabawa i integracja środowiska artystycznego.


Zasady uczestnictwa:

Do udziału w Mistrzostwach zapraszamy dziecięce i młodzieżowe grupy taneczne w wieku 6 – 20 lat, działające  w szkołach, ośrodkach kultury oraz placówkach wychowania pozaszkolnego.
Uczestnicy IX Mistrzostw mogą być uczestnikami tylko jednej zgłoszonej grupy tanecznej. Instruktor- opiekun nie może być uczestnikiem grupy tanecznej.
Zgłoszenia wg załączonego wzoru prosimy przesłać do nieprzekraczalnego terminu: 3 luty 20012r. pod adres :

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Kopernika 2c
11-700 Mrągowo
lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon kontaktowy: 897412532

Do udziału w Mistrzostwach zgłaszają swój udział grupy taneczne minimum 3 osobowe.

TERMIN MISTRZOSTW: 11 Luty  2012. godz. 10.30 w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, ul. Warszawska 26, sala widowiskowa

Prezentacja zespołów:

Każda grupa taneczna winna przygotować jeden układ taneczny o łącznym czasie  trwania od 3 do 5 minut.
Kategoria : disco dance, hip hop, house, dance hall, pop, jazz

Kategorie wiekowe:

  • szkoły podstawowe
  • gimnazja
  • szkoły średnie


Ocena:

Jury IX Mistrzostw Grup Tanecznych „Krainy Wielkich Jezior”- Mrągowo 2012 będzie brać pod uwagę:
·    Dobór repertuaru,
·    Opracowanie choreograficzne,
·    Technikę wykonania,
·    Stopień trudności wykonywanych elementów,
·    Dobór kostiumów i rekwizytów,
·    Ogólny wyraz artystyczny.
Jury przyzna  grupom tanecznym biorącym udział w pokazie mistrzów  puchar Burmistrza Miasta Mrągowa (I miejsce), puchar Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie    (II miejsce) oraz III miejsce Wszystkie grupy taneczne biorące udział w IX Mistrzostwach Grup Tanecznych otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Sprawy organizacyjne:

Miejsce imprezy: sala widowiskowa Centrum Kultury i Turystyki  w Mrągowie, ul. Warszawska 26.

Wszystkie grupy taneczne prezentują się przy jednakowym oświetleniu. Podczas prezentacji tanecznych obowiązuje zakaz używania ognia i efektów pirotechnicznych na scenie.
Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający. Nagrania na płytach CD należy dostarczyć na pół godziny przed rozpoczęciem Mistrzostw do akustyka. Płyta powinna być dokładnie opisana: nazwa grupy tanecznej (miejscowość), tytuł układu, dokładny czas trwania. Jeden utwór na płycie!
Każda grupa taneczna powinna posiadać opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych.
Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników.
Grupy taneczne muszą być ubezpieczone na czas przejazdu i pobytu przez instytucje delegujące.
Instytucje delegujące pokrywają koszty przejazdu.
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator w porozumieniu z członkami Jury.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie (najpóźniej do 3.02. 2012r.)


LISTA UCZESTNIKÓW

NAZWA ZESPOŁU…………………………………………………………………..
TYTUŁ UKŁADU I CZAS TRWANIA……………………………………………..
PLACÓWKA DELEGUJĄCA……………………………………………………….
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA……………………………………………………...
TEL. FAX. E- MAIL……………………………………………………………………

Lista powinna zawierać dodatkowo:   Imię i  nazwisko  oraz  rok urodzenia   każdego uczestnika grupy oraz podpis i pieczątkę Dyrektora/ Kierownika instytucji delegującej.


Dyrektor/ Kierownik
Instytucji delegującej
…………………….

puchary 2011