• Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie

Regulamin konkursu "Zabawka ze skrawka"

 DSC 0770

 

„ZABAWKA ZE SKRAWKA”

XII edycja konkursu lalkarskiego o zasięgu powiatowym

Lalka i bajka to nieodłączni towarzysze dzieciństwa. Potrafią rozbudzić wyobraźnię i uczucia drzemiące w sercu małego odbiorcy. Po raz kolejny jest to przewodnie hasło konkursu lalkarskiego „Zabawka ze skrawka”.

Lalkarstwo łączy w sobie plastykę oraz rękodzieło i jest ściśle związane z literaturą, teatrem, muzyką, a także ruchem. Do stworzenia zabawki można wykorzystać rozmaite, nawet nietypowe, materiały. Ten szeroki wachlarz możliwości sprawia, że mali artyści mają szansę rozwijać własną wyobraźnię i dzięki kreatywnym działaniom przenosić się w świat magii, czarów, fantazji, baśni…

Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie, ul. Kopernika 2c,

Pracownia Rękodzielnicza – prowadząca: mgr Iwona Krapa

Cele konkursu:

 • Prezentacja dokonań artystycznych młodych twórców w dziedzinie lalkarstwa;
 • Rozbudzanie zainteresowań dzieci i młodzieży lalkarstwem oraz motywowanie do udziału w twórczym kreowaniu sztuki lalkarskiej;
 • Rozbudzanie wyobraźni;
 • Poszukiwanie i zastosowanie różnych form plastycznych
  i rękodzielniczych – wymiana doświadczeń;
 • Popularyzacja działalności artystycznej dzieci i młodzieży;
 • Promocja działalności MDK w Mrągowie;

 

Uczestnicy:

Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych
i gimnazjalnych oraz innych placówek oświatowych.

Warunki uczestnictwa:

 1. Wykonanie zabawki (lalka, kukiełka, pacynka, marionetka i inne) techniką dowolną, z wybranych przez siebie materiałów.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, która nie brała udziału w innych konkursach.
 3. Wielkość zabawki – minimalnie 20 cm (oprócz pacynki),
  a maksymalnie 1 m;
 4. Wszystkie prace muszą mieć starannie przymocowaną metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, adres lub pieczątkę szkoły czy placówki, imię i nazwisko opiekuna, pod którego kierunkiem została wykonana zabawka.
 5. Wraz z pracą konkursową należy dostarczyć wypełniony formularz zgody rodzica lub opiekuna na udział w konkursie.
 6. Praca winna być wykonana samodzielnie.
 7. Prace należy dostarczyć do dnia 7 grudnia 2018 roku, adres: Młodzieżowy Dom Kultury, 11-700 Mrągowo, ul. Kopernika 2c
  z dopiskiem „Zabawka ze skrawka”.
 8. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
 • 6–7 lat,
 • 8–10 lat,
 • 11–13 lat,
 • powyżej 13 lat.
 1. Koszt dostarczenia pracy uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 2. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę.
 3. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora konkursu.

Wystawa prac, rozdanie nagród i pamiątkowych dyplomów odbędzie się 14 grudnia 2018 roku.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela

organizator mgr Iwona Krapa, telefon 89 741 25 32.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

BIP

 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie