• Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie

"WIOSENNY SALONIK POEZJI DZIECIĘCEJ"- zapraszamy

 

Młodzieżowy Dom Kultury

w Mrągowie

zaprasza do udziału w IV edycji

konkursu recytatorskiego o zasięgu powiatowym

pt. „ Wiosenny salonik poezji dziecięcej”

Regulamin konkursu recytatorskiego o zasięgu powiatowym

pt „ Wiosenny salonik poezji dziecięcej”

 • W konkursie o zasięgu powiatowym mogą uczestniczyć tylko uczniowie szkół podstawowych z powiatu mrągowskiego.
 • Konkurs odbędzie się 08.06.2018 roku o godzinie 10:00 w MDK
  w Mrągowie przy ul. Kopernika 2c.
 • Celami konkursu są:stworzenie dzieciom możliwości prezentacji umiejętności recytatorskich;promocja dziecięcych talentów scenicznych w dziedzinie recytacji;popularyzacja polskiej literatury dziecięcej;popularyzacja recytacji jako atrakcyjnej formy scenicznej.
 • Konkurs organizowany jest dla szkół podstawowych w następujących kategoriach:klasa 0; klasy 1-3; klasy 4-7
 • Każdy z uczestników może zaprezentować tylko jeden utwór poetycki lub fragment utworu dowolnie wybranego autora.
 • Czas występu nie może przekroczyć 5 minut.
 • Każda szkoła może zgłosić do konkursu po jednym uczestniku w każdej kategorii wiekowej.
 • Do oceny prezentacji konkursowych powołane zostanie Jury wybrane przez organizatorów.
 • Jury będzie oceniać uczestników w oparciu o następujące kryteria oceny:dobór tekstu i jego interpretacja;kultura słowa;ogólny wyraz artystyczny
 • Każdy z opiekunów uczestnika winien wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI kartę uczestnictwa w konkursie.
 • Karty zgłoszenia należy złożyć na adres Młodzieżowy Dom Kultury
  w Mrągowie, ul. Kopernika 2c, 11-700 Mrągowo, lub drogą internetową na adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 04 czerwca 2018 roku. W przypadku nadesłania kart uczestnictwa za pośrednictwem tradycyjnej poczty pod uwagę brana będzie data stempla pocztowego.
 • Dla laureatów przewidziane są specjalne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 • Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników oraz ich opiekunów.
 • Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Młodzieżowym Domu Kultury w Mrągowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 pod numerem tel. 89 741 25 32 i na stronie internetowej www.mdk.mragowo.pl.

Informacje dotyczące konkursu

Miejsce:

Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie

ul. Kopernika 2c

Czas:

08.06.2018 od godziny 10:00. Przewidywana godzina zakończenia 13:30.

W przypadku zbyt dużej lub zbyt małej ilości zgłoszeń organizatorzy mają prawo do przesunięcia godzin dla danych kategorii

Dane organizatora konkursu:

Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie

ul. Kopernika 2c

11-700 Mrągowo

tel: 89 741 25 32

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odpowiedzialna: mgr Agata Goszczyńska (tel. 506 558 312)

BIP

 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie